• Leden informatie

  Lidmaatschap FC Vlotbrug

  Wij verwelkomen je graag. Zowel als spelend als niet spelend lid ben je van harte welkom.
  De contributies voor het huidige seizoen zijn als volgt:

 • Contributie 2024/2025
 • Inschrijven
  Gebruik het digitale inschrijfformulier om je als lid bij FC Vlotbrug aan te melden, hierna nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

  Uitschrijven
  Wil je je als lid van FC Vlotbrug uitschrijven, download dan het uitschrijfformulier

  Kabouters en pupillen
  Voor kabouters en pupillen is het mogelijk om twee weken op proef gratis mee te trainen. Daarna moet men kiezen om al dan niet lid te worden en gelden de lidmaatschap bedragen zoals hierboven vermeld.

  Even geen geld?

  Ook indien zich plotseling bijzondere omstandigheden voordoen, waardoor de contributiebetaling gevaar loopt, neem in ieder geval contact op met het bestuur voor overleg. Het bestuur van FC Vlotbrug ziet toe op betaling. Er is dus geen enkele reden meer om contributie niet te betalen. Dat betekent dat het bestuur erop zal toezien, dat leden, die hun contributie niet op tijd hebben betaald, niet meer zullen spelen en de spelerspas wordt ingenomen.

  Kindpakket
  Kinderen moeten onbezorgd kind kunnen zijn en net als alle kinderen mee kunnen doen op school en met sportactiviteiten of cultuur. Als u een laag inkomen heeft en het u niet lukt uw kinderen mee te laten doen aan deze activiteiten die voor leeftijdgenootjes van uw kind heel gewoon zijn, dan helpt de gemeente u.

  Het Kindpakket kunt u één keer per 12 maanden aanvragen voor elk minderjarige kind in uw gezin. U kunt deze vergoeding elk jaar opnieuw aanvragen. Het gaat om een jaarlijks bedrag van maximaal €200,00 (voor kinderen tot 4 jaar) of €300,00 (voor kinderen tussen 4 en 18 jaar).

  Zie de volgende link voor meer informatie: https://www.voorneaanzee.nl/kindpakket

  Contactgegevens:
  Voetbalvereniging FC Vlotbrug
  Schelpenpad 1
  3225 BZ Hellevoetsluis
  Tel: 0181-318586
  Contributierekening FC Vlotbrug: NL79 INGB 0002 2492 89 t.n.v. FC Vlotbrug Hellevoetsluis
  Voor vragen, regelingen en overige op- en aanmerkingen kan een mail gestuurd worden:

  email ledenadministratie