• Een veilig Vlotbrug 1

  Een Veilig Vlotbrug

  FC Vlotbrug wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en (seksuele) intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.
  MAAR STEL NU DAT….. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen FC Vlotbrug willen wij dit graag voor zijn. We hebben daarvoor een aantal maatregelen genomen:

  • Er is een vertrouwenspersoon ingesteld.
  • We vragen een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van begeleiders (trainers, leiders, scheidsrechters, commissieleden) bij de jeugd.
  • We hebben een aannamebeleid.
  • We hebben gedragsregels vastgesteld voor begeleiders.

  Heeft u vragen over bovenstaande, dan kunt u terecht bij de jeugdvoorzitter Alexander van den Wijngaarden via jeugdvoorzitter@fcvlotbrug.nl