• Geschiedenis

  FC Vlotbrug is een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Hellevoetsluis, opgericht in 1979.

  Aan het eind van de jaren '70 kreeg Hellevoetsluis de status van groeigemeente. Dat was in de tijd, dat de wijken Struyten en Kooistee, wijken waar nu het grootste deel van onze |eden woont, nog niet waren gebouwd. Er was alleen maar weiland. Door de groei bleek er behoefte te zijn om naast verenigingen als v.v. Hellevoetsluis en v.v. Nieuwenhoorn, nog een derde vereniging op te zetten. In 1978 werd een werkgroep opgericht om te kijken naar de mogelijkheden. De eerste werkgroep bestond uit een aantal (oud)leden van v.v. Hellevoetsluis en s.v. Rijnmond. Na heel veel overleg met de gemeente en de KNVB (toen nog RVB) werd besloten om een voetbalvereniging op te richten. Er was veel ambitie, maar geen bestuurlijke ervaring en er moest ook worden voldaan aan de eis voor een minimum aantal leden van 30. De prille vereniging, zonder bestuur en zonder naam, is aan de slag gegaan en al snel werden in de nieuwe wijken ongeveer 60 leden bij elkaar gebracht. Dit waren mensen, die uit alle uithoeken van het land naar Hellevoetsluis kwamen om er te wonen en te werken.


  Op I februari 1979 was het dan zover. De eerste algemene ledenvergadering in Sporthal de Eendracht, waar 40 leden de oprichting van FC Vlotbrug een feit maakten. De gemeente had een paar velden en een gravelveld beschikbaar gesteld aan de Boerseweg. Niet ver van waar nu de hockeyclub Voorne actief is. Ook werd er een primitieve kleedruimte in gebruik genomen.

  De naam FC Vlotbrug

  Vooral mensen die niet geboren en getogen zijn in Hellevoetsluis vragen zich vaak af, waar de naam FC Vlotbrug vandaan komt.

  Vroeger waren de gemeenten Hellevoetsluis en Nieuwenhoorn aparte gemeenten. Ook waren er een aantal wijken, in die tijd enclaves genoemd die onderdeel uitmaakten van beide gemeenten. Zo was er ook de enclave Vlotbrug, die begint op de plek waar momenteel de Kinderboerderij gevestigd is en doorliep tot aan het kanaal van Voorne ter hoogte van Rijo. Het bord Vlotbrug gemeente Nieuwenhoorn (jawel) heeft nog lange tijd op de Oostdijk gestaan.

  In het kanaal van Voorne lagen een aantal bruggen, die in de tijd dat de waterstand nog op en neer ging, als bijzondere eigenschap hadden dat zij dreven op het water. Het waren dus een soort vlotten en vandaar de naam vlotbrug. Het was dus duidelijk dat de enclave en latere wijk van Hellevoetsluis daarnaar werd vernoemd. De wijk Vlotbrug bestaat nog steeds en de naam werd voorgesteld aan het bestuur, voorafgegaan door FC (Football Club) en als vereniging te gaan gebruiken. Aldus werd besloten. FC Vlotbrug was een feit geworden, met als tenue een geel shirt, een zwarte broek en gele kousen.


  Sportpark de Kooistee

  Al snel bleek het complex aan het Boersepad niet te voldoen aan de behoefte van een groeiende vereniging als FC VIotbrug. Daar kwam bij, dat de accommodatie vaak moest worden gedeeld door met de andere voetbalverenigingen v.v. Hellevoetsluis en v.v. Nieuwenhoorn. Bij de bouw van de wijken Kooistee en Struyten werd in overleg met de gemeente al snel rekening gehouden met de behoefte van FC Vlotbrug om te komen tot een eigen vereniging accommodatie, waarna Sportpark "De Kooistee' aan het Schelpenpad werd gebouwd. Hier heeft FC Vlotbrug onafgebroken gevoetbald vanaf het seizoen 1981/1982.