• FC Vlotbrug rookvrij

  • In de Algemene Leden Vergadering van maandag 30 oktober is door de leden voorgesteld om, vooruitlopend op het streven om alle sportparken in 2025 volledig rookvrij te hebben, ook op ons sportpark het rookverbod te gaan handhaven. Vanaf 1 januari 2024 zal het rookverbod ingaan maar het is natuurlijk niet verboden vanaf heden hier al rekening mee te houden.

    Binnenkort zullen er op het terrein flyers en andere signalen te zien zijn om aan te geven dat we onze kinderen zo min mogelijk bloot willen stellen aan sigaretten en andere rookwaar.

    De mensen, die nog willen roken, bieden we straks een plekje aan buiten zicht van de kinderen.

    Dus wordt u aangesproken door iemand met het verzoek uw sigaret te gaan roken op de aangewezen plek, werk dan vriendelijk mee.FC Vlotbrug rookvrij