• Een veilig Vlotbrug 1 Vertrouwenspersoon  

    Helaas kan een sporter wel eens in een situatie terechtkomen die als grensoverschrijdend of intimiderend kan worden ervaren. Dit komt helaas meer voor dan dat men wilt of verwacht. Als de sporter er mee te maken krijgt, is het belangrijk te weten waar je terecht kunt voor hulp, ondersteuning of simpelweg een advies of luisterend oor. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt.  

    Binnen FC Vlotbrug zijn hiervoor vertrouwenspersonen beschikbaar:

    Daarnaast kun je terecht bij het Centrum Veilige Sport van de NOCNSF, bereikbaar via 0900-2025590. De Vertrouwenspersoon zal naar je verhaal luisteren en helpen te zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie zal strikt vertrouwelijk behandeld worden. De Vertrouwenspersoon kan tevens helpen om een klacht in te dienen bij het bestuur van FC Vlotbrug, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan natuurlijk ook.