• Een veilig Vlotbrug 1GEZOCHT: vertrouwenspersonen.

  FC Vlotbrug wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Om een veilige vereniging te zijn en te blijven, is er een aantal maatregelen getroffen en een van deze maatregelen betreft het aanstellen van een vertrouwenspersoon. De werkzaamheden van een vertrouwenspersoon bestaan o.a. uit

  • Het fungeren als eerste opvang/aanspreekpunt voor leden die te maken hebben met seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag en hier met iemand over willen spreken;
  • Het bespreken van mogelijke doorverwijzingen;
  • Het informeren over procedures;
  • Het uitvoeren van preventieactiviteiten, zoals het profileren van het meldpunt, het bijdragen aan beleidsuitvoering op verenigingsniveau en het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.

  Om deze belangrijke functie in te vullen zijn wij op zoek naar (ouders van) leden die geen andere functie bij onze vereniging bekleden en die bij voorkeur bekend zijn met de werkzaamheden van een dergelijke functie, bijvoorbeeld iemand die in zijn/ haar dagelijkse werk deze functie reeds vervult. Maar ook als u geen ervaring heeft maar wel affiniteit heeft met het onderwerp en bereid bent om zich te verdiepen in het onderwerp (o.a. middels een training) nodigen wij van harte uit om te reageren.

  In de bijlage treft u de functieomschrijving aan zoals opgesteld door het NOC NSF.
  Mocht u interesse hebben of vragen, dan kunt u contact opnemen met Alexander van den Wijngaarden via voorzitter@fcvlotbrug.nl