• Beste leden,

  FC Vlotbrug realiseert zich terdege dat het niet doorgaan van trainingen, wedstrijden, etc. gevolgen heeft voor de leden. Maar niet alleen voor de leden, ook voor de vereniging heeft dit grote gevolgen.

  Zoals eerder vermeld zijn mede door richtlijnen uit Den Haag ondersteund door de KNVB alle voetbal activiteiten stil gelegd.  Voorlopig zijn alle trainingen, wedstrijden en andere activiteiten afgelast tot 6 april as. Daarna zullen er nieuwe richtlijnen uitgebracht worden.

  Als gevolg van dit beleid wordt de financiële positie van de vereniging kritisch. Vaste lasten gaan onverminderd door terwijl er geen inkomsten zijn. FC Vlotbrug hoopt daarom op uw steun en begrip voor de ontstane situatie. Ideeën om deze nijpende situatie te verzachten zijn uiteraard welkom.

   Via  diverse groepsapps van trainers en leiders kan iedereen op de hoogte blijven van de actuele situatie.

   Iedereen kan zelf belangrijke maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

  • Was je handen regelmatig en minimaal 20 seconden lang;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die weg in een afgesloten bak;
  • Vermijd grote groepen.

  Let op elkaar en op je zelf.

  Blijf gezond!

   PS De onderhoudsgroep werkt tot eind deze maand door i.v.m. het wegwerken van achterstallig onderhoud. Ook krijgen de douches een extra schoonmaak beurt.