• In verband met een aantal ongeregeldheden tijdens avondwedstrijden in de afgelopen periode heeft het bestuur het volgende besloten.

    Met ingang van heden zijn uitsluitend leden en (groot)ouders/verzorgers welkom als toeschouwer bij de avondwedstrijden van de bovenbouw teams. Deze maatregel is vooralsnog tijdelijk en van toepassing tot nader order.