• Teamindeling

   Onlangs is het jeugdbeleidsplan 2021-2023 vastgesteld door het bestuur. Een van de onderdelen van dit jeugdbeleidsplan is het vastleggen van de procedure m.b.t. de teamindeling met als doel om zo zorgvuldig, objectief en transparant mogelijk de teamindeling op te stellen. In deze procedure worden de stappen beschreven die uiteindelijk leiden tot de teamindeling voor volgend seizoen. Er is o.a. vastgelegd dat de concept-teamindeling begin juli bekend gemaakt wordt aan de leden. We zijn er dan ook trots op dat het Hoofd Jeugdopleiding, Armand Delfgauw, erin geslaagd is om de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met de trainers te komen tot een concept-teamindeling die wij graag aan u presenteren. In verband met de AVG-wetgeving publiceren we de teamindeling op de website zonder volledige naam.

  Op basis van eventuele opzeggingen en nieuwe aanmeldingen tijdens de zomerperiode wordt de definitieve teamindeling voor aanvang van de bekercompetitie bekend gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat er in principe geen kinderen in een lager team dan de voorlopige teamindeling geplaatst worden. Uitzondering hierop is wanneer de vereniging genoodzaakt is om als gevolg van opzeggingen een team te laten vervallen. Op basis van beoordelingen door hoofdtrainers, trainers en het HJO, kan de teamindeling in de winterstop gewijzigd worden. Er wordt getracht dit tot een minimum te beperken.

   

  In de concept-indeling vindt u ook de namen van de trainers. Gelukkig waren bijna alle trainers enthousiast om onze jeugd ook volgend seizoen weer te trainen en te begeleiden. Helaas is het nog niet gelukt om dit voor alle teams in te vullen. Wij blijven uiteraard proberen om ook voor deze teams trainers te vinden. Mocht u het leuk vinden om training te geven, neem dan contact op via hjo@fcvlotbrug.nl. Ook zonder ervaring of als u maar één keer in de week in staat bent training te geven, bent u van harte welkom. Wij zorgen voor een passende begeleiding en ondersteuning!

   

  Start seizoen 2021/2022

  Zoals eerder aangegeven starten de trainingen weer in de week van 23 augustus. Over het trainingschema hopen wij u zo spoedig mogelijk te kunnen informeren. Binnenkort zullen de ouders worden uitgenodigd voor de groepsapp van het nieuwe team. Via deze groepsapp zult u geïnformeerd worden over de start van het seizoen en eventuele belangrijke data. Eén belangrijke data willen wij alvast noemen. In de week van 30 augustus zal er voor elk team een informatieavond voor de ouders plaatsvinden. Wij ontvangen dan bij voorkeur beide ouders, maar in elk geval één ouder per kind. Tijdens deze informatieavond zullen wij u o.a. informeren over de jeugdorganisatie, de jeugdopleiding en de rol van de ouders. De exacte datum en tijdstip zult u via de groepsapp van het team van uw kind ontvangen.

   

  Vragen

  Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Armand Delfgauw via hjo@fcvlotbrug.nl

   

  Rest ons u een hele fijne zonnige zomervakantie te wensen en graag tot volgend seizoen.

   

  Met sportieve groet,

  Het jeugdbestuur