• Een veilig Vlotbrug 1

  Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  FC Vlotbrug wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich thuis voelt binnen de vereniging, in het bijzonder minderjarigen. Eén van de middelen om een veilige sportomgeving te creëren en (seksuele) intimidatie te voorkomen, is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers. Het NOC*NSF en de KNVB stimuleren dit bij hun leden.


  Wie moet een VOG inleveren?
  Het bestuur van FC Vlotbrug onderschrijft het belang van een VOG voor vrijwilligers. Wij vragen alle vrijwilligers, die direct of indirect contact hebben met minderjarigen of andere kwetsbare personen, om een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Denk hierbij onder meer aan de teamleiding (leiders, trainers), jeugdscheidsrechters, leden van de Activiteitencommissie en leden van het jeugdbestuur.


  Wat is een VOG?
  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van die persoon. U krijgt een VOG als u geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.


  Waarom een VOG?
  Het invoeren van een VOG binnen de sport, en dus ook binnen onze vereniging, geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Het vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een functie kan uitoefenen waarbij hij of zij met kinderen te maken heeft.

   

  Hoe vraag ik een VOG aan?
  Het aanvragen van een VOG als FC Vlotbrug-vrijwilliger is gratis. Onze vrijwilligers krijgen voor deze aanvraag een e-mail toegestuurd. Via een link in die e-mail komt u terecht op de site van Justis, waarin je gevraagd wordt de verklaring digitaal in te vullen. Hiervoor moet je met je DigiD inloggen. Beschik je (nog) niet over een DigiD? Vraag die dan aan op de website digid.nl. Gegevens die je hiervoor nodig hebt zijn: postcode, huisnummer, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). Binnen 5 dagen ontvang je per post je activeringscode. Activeer die binnen 20 dagen, anders moet je namelijk opnieuw een DigiD aanvragen.

  Binnen 2 – 4 weken ontvangt de aanvrager zelf al dan niet de VOG per post. Het origineel dient getoond te worden aan de jeugdsecretaris of jeugdvoorzitter van FC Vlotbrug, deze noteert de datum van afgifte ter registratie. Bij FC Vlotbrug is besloten dat betrokkenen 1x per 3 jaar een nieuwe VOG dienen te overleggen.

   

  Wat als ik geen VOG aanvraag?
  Uiteraard staat het een ieder vrij om niet aan deze aanvraag mee te werken. Met ingang van 1 januari 2021 stelt FC Vlotbrug het overleggen van een VOG echter verplicht. Mensen die hieraan niet mee willen werken kunnen met ingang van 1 januari 2021 geen vrijwilligersfunctie meer bekleden. Als bestuur van FC Vlotbrug zijn wij ons ervan bewust dat wij onze vrijwilligers iets vragen wat enige inspanning kost. Wij hopen echter op een ieders begrip en willen u alvast hartelijk danken voor de medewerking.

   

  Meer informatie
  Het uitgebreide VOG-beleid van FC Vlotbrug kun je hier lezen.