• Jeugdvoetbalbeleidsplan FC Vlotbrug

  Het streven van de voetbalvereniging Vlotbrug is om op zaterdag met haar selectie prestatief te spelen op het hoogst haalbare niveau, zonder daarbij het recreatievoetbal uit het oog te verliezen.

  Het doel is om alle spelers optimaal te begeleiden in hun voetbalontwikkeling. Daarbij is het van belang dat onze jeugdspelers plezier hebben in het voetbalspel, zij goed opgeleid worden en prestaties leveren naar vermogen. Dit moet uiteindelijk leiden tot de situatie dat de selectieteams zich kunnen meten op een zo hoog mogelijk niveau van het amateurvoetbal en ieder jaar een aantal jeugdspelers door kan stromen naar de zaterdag selectie.

  Het streven van FC Vlotbrug is om zowel talent als recreatieve spelers voor de club te behouden door deze een goede jeugdopleiding te garanderen en de jeugd kansen te geven om zich op zijn/haar niveau te ontplooien binnen zijn/haar sport. Hierbij is de medewerking van trainers, teamleiders, bestuur, jeugdcommissie en overige vrijwilligers noodzakelijk.

  De trainingsoefenstof die beschikbaar is, dient recht te doen aan de ontwikkelingsfase van de kinderen. De stof is samengesteld op basis van de leeftijdsspecifieke kenmerken Jeugdtrainers dienen te werken volgens het jeugdvoetbalbeleidsplan en kunnen niet hun eigen plan gaan trekken.

  FC Vlotbrug is als vereniging afhankelijk van vrijwilligers. Het vrijwilligersbestand kent,  net als de leden, het bestuur en de betaalde krachten, vanzelfsprekend, enig verloop. Om opgedane inzichten van spelers niet te verliezen is een speler volgsysteem opgezet om het individu, vanaf de O7 t/m O19 te kunnen volgen.

  Het werven, selecteren en aanstellen van (assistent)trainers en teamleiders, alsmede het disciplinair straffen van een speler waar een trainer geen raad mee weet zijn voorbestemd voor de Hoofd Jeugdopleiding in overleg met het (jeugd)bestuur. Lange onherroepelijke disciplinaire straffen, zoals schorsing of wegsturen moeten altijd in overleg met het hoofdbestuur worden genomen.