• Beste Clubleden,

    Twee weken geleden zijn de facturen verstuurd via ClubCollect voor de inning van de contributie seizoen 2020-2021. Als het goed is heeft iedereen een email of sms gehad met het verzoek een betaalkeuze te maken. Gelukkig hebben de meeste leden dit al gedaan, echter een groot aantal leden helaas nog niet. De leden die nog niet hebben ingelogd c.q.
    een betaalkeuze hebben gemaakt willen wij verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

    Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over de inhoud van de factuur dan verzoeken wij u vriendelijk zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord.

    Contact opnemen kan via ClubCollect of via de mail ledenadministratie@fcvlotbrug.nl

    De ledenadministratie