• Herinnering contributie betalen

 • Beste Clubleden,

  31 augustus 2022 zijn de facturen verstuurd via ClubCollect voor de inning van de contributie huidig seizoen. Als het goed is heeft iedereen een email of sms gehad met het verzoek om een betaalkeuze te maken. Gelukkig hebben de meeste leden dit al gedaan, echter 85 leden helaas nog niet. De leden die nog niet hebben ingelogd c.q. een betaalkeuze hebben gemaakt willen wij verzoeken dit alsnog zo spoedig mogelijk te doen.

  Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden over de inhoud van de factuur dan verzoeken wij u zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen door een vraag te stellenĀ  via ClubCollect of een email te sturen naar ledenadministratie@fcvlotbrug.nl. Wij geven u dan zo snel mogelijk antwoord.

  Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u elk jaar een bijdrage uit het Kindpakket aanvragen bij de gemeente Hellevoetsluis. Zie de volgende link voor meer informatie: https://www.hellevoetsluis.nl/Inwoners/Werk_en_inkomen/Financieel_steuntje_in_de_rug/Kindpakket

  Ook Stichting Leergeld helpt gezinnen met een laag inkomen, zodat ook deze kinderen (van 4 tot 18 jaar) mee kunnen doen met onderwijs, sport, cultuur of welzijn. Kijk voor meer informatie op de website van: https://www.elkkinddoetmee.nl

  Bestuur