• Tijdens de eerste lockdown in maart hebben veel van u onze vereniging een hart onder de riem gestoken door een vrijwillige donatie te doen, waarvoor wij u zeer veel dank verschuldigd zijn. Voor iedereen duurt de dreiging van het virus nu al heel erg lang. Ook voor sportverenigingen als FC Vlotbrug is het erg lastig om het hoofd boven water te houden. Als een vereniging alleen bestaansrecht kon ontlenen aan de contributie dan was het geen probleem geweest. Maar de vaste lasten gaan gewoon door, liggen hoger dan de inning van de contributie. Vandaar dat we weer een beroep doen op uw verenigingsgevoel, uw vrijgevigheid.

    Als u wilt kunt u een bedrag, hoe klein ook, doneren aan FC Vlotbrug door op onderstaande knop te drukken. U gaat dan naar een pagina van Clubcollect, onze partner die ook de contributie int. Een veilige weg om steun te geven aan FC Vlotbrug.