• Op maandagavond 28 oktober is er vanaf 20:00 uur onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en op woensdag 30 oktober organiseren wij samen met InBev een leuke avond voor onze sponsoren en de Vrienden van Vlotbrug. In eerste instantie was gecommuniceerd om op beide avonden geen trainingen te organiseren. Maar daar is op teruggekomen. Op maandagavond kan er NIET getraind worden. Óók niet om 18.00 uur. Op woensdagavond kan er wel getraind worden maar dient er rekening gehouden te worden dat de kantine NIET toegankelijk is voor de spelers. Dit i.v.m. genoemde sponsoravond.

    Bij de ALV willen we de leden in staat stellen om de ledenvergadering te bezoeken en om die reden wordt bij de ALV al jaren niet getraind.

    We rekenen op jullie begrip en medewerking. En op een grote opkomst bij de ALV.

    Met vriendelijke groeten,

    Maarten Fonkert
    Voorzitter FC Vlotbrug