• Energiemaatregelen

 • Beste (ouders van) leden,

  Zoals reeds aangekondigd tijdens de Algemene Ledenvergadering op 12 december jl, wordt ook onze vereniging geconfronteerd met forse stijgende energiekosten.
  In het verleden is reeds een aantal investeringen gedaan t.b.v. de verduurzaming.
  De kostenstijging is echter dermate groot dat wij er helaas niet aan ontkomen om een aantal energiebesparende maatregelen toe te passen om alle rekeningen te kunnen blijven betalen.

  De volgende maatregelen zullen per heden van toepassing zijn.

  • De kantine zal op maandag en woensdag gesloten blijven, met uitzondering van doordeweekse wedstrijden
  • De jeugdelftallen mogen door de weeks geen gebruik meer maken van de douches, met uitzondering van doordeweekse wedstrijden
  • Douchen voor de senioren mag uitsluitend met drie personen tegelijk

  Naast bovenstaande maatregelen willen we alle leden, trainers en ouders met klem vragen om zelf ook een bijdrage te leveren aan het verminderen van het energieverbruik.
  Dat kan door middel van:

  • Het sluiten van de buitendeur als je binnenkomt of naar buiten gaat
  • Niet onnodig het licht ergens aan te doen
  • Het licht van de wc uit te doen na gebruik
  • Het uit doen van het licht van de kleedkamer als je als laatste de kleedkamer verlaat
  • Niet onnodig kranen te laten lopen
  • Geen mobiels op te laden
  • Ervoor te zorgen dat verlichting op het veld wordt uitgezet als er niemand meer na je traint

  Naast bovenstaande maatregelen is het bestuur bezig met een marktverkenning naar een energieleverancier die gunstigere tarieven kan aanbieden.
  Ook is op 12 december aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd om een contributieverhoging toe te passen.
  Dit voorstel is afgewezen en aan het bestuur is verzocht om dit voorstel nader uit te werken.
  Voor dit onderwerp wordt momenteel een extra algemene ledenvergadering voorbereid die op 6 maart zal plaatsvinden.

  Wij rekenen op uw begrip en vertrouwen op uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur