• Beste leden,

  Het spijt ons jullie te moeten informeren dat wij vlak voor het weekend van ons Hoofd Jeugdopleidingen, Ronald Brons, zijn ontslagbrief kregen.
  Om persoonlijke redenen, maar ook omdat hij inschat dat de ambities die wij bestuurlijk met hem hebben besproken op de korte, maar volgens hem misschien ook op de wat langere termijn niet haalbaar zijn.

  Vorige week hebben we al laten weten dat Marco Kruik het Jeugdvoorzitterschap neerlegt, omdat hij dit niet kan combineren met zijn nieuwe werkzaamheden. Dat is dus schrikken! Twee sleutelposities zijn nu vacant en dat net nu we zo lekker op weg zijn!
  Vandaar mijn behoefte aan toelichting.

  FC Vlotbrug komt van ver. Afgelopen seizoen hebben we de weg naar het herstel weer gevonden en hebben met zijn allen hard gewerkt aan verbetering van de structuur, het beleid en de sfeer bij de jeugd. Maar daarmee is het niet in 1 keer allemaal perfect voor elkaar. Nee, natuurlijk niet!

  We merken dat het allemaal niet vanzelf gaat en dat het veel moeite kost om ouders en andere betrokkenen te betrekken en vrijwilligerswerk te laten doen.

  Wij zijn een vereniging en daarin doe je dingen samen. Het is niet haalbaar om op ieder team betaalde leiders en trainers te zetten. Maar we merken dat ouders dat eigenlijk wel van ons verwachten.

   

  Ons Hoofd Jeugdopleidingen loopt daar tegen aan; onze jeugdvoorzitter loopt daar tegen aan. Wij lopen daar allemaal tegen aan. En dus zullen we de lasten meer met elkaar moeten gaan delen.

  In ons Jubileumjaar hebben we van veel leden en oud-leden gehoord hoe waardevol ons verenigingsleven in het 40-jarig bestaan van FC Vlotbrug voor velen is geweest en ook nu is.

  Ook in de toekomst kan dat zo zijn. Afgelopen seizoen zijn daarin stappen gezet. Er ligt een goede basis waarop we stap voor stap verder kunnen bouwen. En ik herhaal met nadruk: STAP VOOR STAP! Want daarin ligt denk ik de sleutel voor de komende tijd. Ja, we zijn ambitieus en we willen graag dat de dingen bij de vereniging goed geregeld zijn en ja, we maken stappen vooruit. Laten we dat vooral voor ogen houden al er ondertussen toch dingen misgaan en met elkaar afspreken dat we op een positieve wijze met elkaar praten en elkaar gaan helpen om knelpunten positief op te lossen.

   

  Het bestuur gaat uiteraard snel op zoek naar opvolgers voor de Jeugdvoorzitter en het Hoofd Jeugdopleidingen. Tips kunt u aan ons kwijt. Ondertussen draait de wereld door. U kunt allemaal daaraan uw steentje bijdragen. Alle kleine beetjes helpen. FC Vlotbrug zijn we samen; FC Vlotbrug, daar gebeurt ‘t!

   

  Tot maandag bij de Algemene Ledenvergadering om 20:00 uur.

   

  Namens het bestuur,
  Maarten Fonkert

  Voorzitter FC Vlotbrug