• We waren optimistisch dat we dit jaar de Algemene Ledenvergadering op 29 november konden houden. De besmettingen grijpen helaas weer om zich heen en de zorg heeft het zwaar. Beperkende maatregelen konden dan ook niet uitblijven. De ALV stellen we dan ook uit, tot we weten dat het weer mogelijk is.

    Blijf gezond allemaal!

    Met sportieve groet,
    Het Bestuur