• Algemene Leden Vergadering seizoen 2022/2023

 • Algemene Leden Vergadering seizoen 2022/2023

  Op maandag 30 oktober werd de vergadering redelijk goed bezocht (ongeveer 40 aanwezigen) buiten de bestuursleden om. Aan het begin van de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van Jan Brongers. Jan overleed eerder dit jaar en het is gebruikelijk een lid, wat zoveel heeft betekent voor de vereniging, tijdens de ALV te herdenken. Daarna werden de agenda en de notulen van de laatste ALV goedgekeurd.

  Alle verslagen van het seizoen 2022/23 werden vervolgens besproken. Na de goedkeuring van de begroting over het lopende seizoen zijn we begonnen met de officiƫle verkiezing van de secretaris, penningmeester en nog een algemeen bestuurslid.

  Erik van Es (Secretaris), Piet Breedveld (Penningmeester) en Evert Taal (Algemeen bestuurslid) zijn alle 3 unaniem gekozen.

  Tijdens de ALV zijn er 2 belangrijke besluiten genomen.

  • FC Vlotbrug wordt vanaf 1 januari 2024 een rookvrije vereniging.
  • In het seizoen 2024/25 zal de contributie van de 35+, het damesvoetbal, de rustende leden en de Walking Football met 10 euro verhoogd worden. (van 100 naar 110 euro).
   De contributie van de kabouters gaat met 5 euro omhoog. (van 35 naar 40 euro.
   De contributie van de overige senioren en junioren/pupillen blijven gelijk.

  Tevens is de financiƫle situatie aan de orde geweest. Door sterk stijgende kosten zal de komende periode extra aandacht besteed worden aan ons uitgaven patroon.

  Aan het einde van de vergadering zijn afgetreden bestuursleden in het zonnetje gezet en is Debbie van Duin als Lid van Verdienste benoemd

  Kortom we kijken terug op een succesvolle avond!

  Namens het bestuur,

  Alexander van den Wijngaarden
  Voorzitter
  FC Vlotbrug