• Algemene Leden Vergadering

  Beste leden en ouders van leden van FC Vlotbrug,

  Na een jaar waar bijna niets mogelijk was zijn wij verheugd iedereen te kunnen uitnodigen voor de Algemene Leden Vergadering. Deze zal plaatsvinden op maandag 29 november om 19.30 uur in de kantine van FC Vlotbrug.

  Agenda:

  1. Opening vergadering
  2. Ingebrachte stukken
  3. Vaststellen van de agenda
  4. Verslag Selectie en overige Senioren
  5. Verslag Jeugdzaken
  6. Verslag Activiteitencommissie
  7. Verslag Scheidsrechters
  8. Verslag Sponsorcommissie
  9. Verslag Penningmeesters
  10. Verslag Kascommissie
  11. Vaststellen begroting 2021/2022
  12. Vaststellen contributies 2022/2023
  13. Voornemens Bestuur
  14. Verkiezingen Bestuursleden
  15. Sluiting

  Door de nieuwe Coronaregels zijn wij als vereniging genoodzaakt bij binnenkomst om uw QR-code en legitimatie te vragen.
  Wij hopen iedereen te mogen begroeten!

  Met sportieve groet,
  Het Bestuur