• Agenda ALV 12 december 2022

 • Algemene Leden Vergadering 1
  Op maandag 12 december vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.
  Locatie:  Kantine FC Vlotbrug – 19.30 uur inloop, start 20.00 uur
  Het is belangrijk daar aanwezig te zijn om over de toekomst van de vereniging te discussiëren. Voorstellen vanuit het bestuur kunnen aangenomen worden of tegenvoorstellen kunnen worden ingediend. Hieronder de agenda.
  1. Opening vergadering en mededelingen
  2. Ingebrachte stukken
  3. Vaststellen van de agenda en goedkeuring van de notulen van de ALV van 21 maart 2022
  4. Verslag selectie en overige senioren
  5. Verslag jeugdzaken
  6. Verslag toernooicommissie
  7. Verslag activiteitencommissie
  8. Verslag kantinebeheer
  9. Verslag scheidsrechters
  10. Verslag sponsorcommissie
  11. Verslag penningmeesters
  12. Verslag kascommissie
  13. Vaststellen begroting 2022/2023
  14. Vaststellen contributies 2023/2024
  15. Verkiezingen bestuursleden
  16. Voornemens bestuur
  17. Sluiting