• Een veilig Vlotbrug 1

   Aannamebeleid vrijwilligers

  Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen.  Door het hebben van een aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen de vereniging een functie te vervullen.
  Daarom neemt FC Vlotbrug de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  1. Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of lid van de commissie.
  2. Alle vrijwilligers kennen de gedragsregels met betrekking tot (seksuele) intimidatie, onderschrijven deze en leven deze actief na.
  3. Nieuwe vrijwilligers die in hun functie als vrijwilliger in contact komen met jeugd worden ingezet na overlegging van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).